Chính Sách Bảo Mật Cho Khô Gà Bexiu

Ngày có hiệu lực: 07/05/2024

Chào mừng bạn đến với trang web Khô Gà Bexiu. Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web Khô Gà Bexiu, bạn phải đồng ý với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Những thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ giao hàng
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email
  • Những thông tin khác bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

  • Xử lý đơn hàng và giao hàng cho bạn.
  • Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới và các chương trình khuyến mãi.
  • Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web Khô Gà Bexiu.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi cần thiết để hoàn thành các giao dịch mà bạn yêu cầu (ví dụ: giao hàng).

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong Chính sách Bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép lưu trữ lâu hơn.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email khogabexiu@gmail.com

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo nhu cầu và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.